EU - FUTURE REGION
 
Aktualno
Osebnosti o AACC
Upravni odbor
Pristopnica
Projekti
Namen
Arhiv
 
SERVIS ...
Cilji AACC
Povezave ...
 
INFO ...
 
Pravila društva AACC
Karta Alpe Jadran
Kontakt
Impresum

 

 

PRO ADVICE
 
 
 
 
 
 

 

slovensko deutsch english
 
 
 
 
 
Razgovori o sodelovanju

Na pobudo Alpe jadranskega centra v Celovcu (AACC) so ta teden na gradu Dobrovo/Goriška Brda (SLO) potekali razgovori med predstvaniki mestne občine Beljak/Villach (AUT) in občine Goriška Brda. Beljaški podžupan Richard Pfeiler in župan občine Goriška Brda sta se domenila za sodelovanje na mednarodnem beljaškem žegnanju, ki bo potekalo od 31. julija do 6. avgusta 2011.
Na delovnem pogovoru so tudi razpravljali o možnostih sodelovanja na gospodarskem področju.
Razgovora so se med drugim udeležili avstrijski veleposlanik v Ljubljani Erwin Kubesch, predsednik AACC Bernard Sadovnik, gen. tajnik Filip Warasch, Horst Ogris in Joza Habernik.

 
Na sliki z leve: Erika Kovačič Marinič, TIC Brda, Bernard Sadovnik, AACC, Horst Ogris, Dr. Erwin Kubesch, veleposlanik Avstrije v Ljubljani, Franc Mužič župan Brd, Richard Pfeiler podžupan Beljaka, Filip Warasch, AACC, Johann Presslinger, društvo Beljaški sejem, Adriana Sudadolnik, občina Brda, Aleš Kristančič, Brda
 
 
 
 

Član našega Upravnega odbora
dr. Heinrich Schuster
je praznoval dne 21. 6. 2011 svoj 70. rojstni dan. To priložnost smo izkoristili in mu za dolgoletno uspešno sodelovanje z našo organizacijo izročili

Priznanje za posebne zasluge
na področju čezmejnega sodelovanja.

Gospod dr. Heinrich Schuster je pričel z nami sodelovati že leta 2004, ko se je s svojo firmo EPAMEDIA včlanil v AACC in z nami podpisal kooperacijsko pogodbo. Njega in njegovo podjetje smo spremljali do prodaje firme leta 2009 pri vseh aktivnostih v Sloveniji.
Na Skupščini dne 20. 11. 2009 je bil dr. Schuster izvoljen v Upravni odbor AACC. V tej funkciji se g. Schuster zelo aktivo trudi pridobivati podjetja in posameznike za sodelovanje v projektih, ki jih spremlja.

Bernard Sadovnik, predsednik
mag. Filip Warasch, generalni sekretar

 
 
 
 
 
 
 
Dr. tehn. Erhard Veiter v pogovoru
Možnosti so še na področju okolja


Kaj vas veže z Alpe-jadranskim centrom v Celovcu (AACC), čigar član ste že nekaj let?

Veiter: Z Alpe-jadranskim centrom me veže to, ker me osebno zanima izboljšanje komunikacije med Koroško, Slovenijo in Italijo, ampak tudi konsenz v deželi med večinskim prebivalstvom in slovensko narodno skupnostjo se mi zdi zelo pomemben.
Poklicno sem na poti že več kot 25 let v prostoru Alpe Jadran in tudi osebno so me kontakti s Slovenijo in Italijo vedno zanimali, predvsem za premagovanje zgodovinskih predsodkov.

Koroška ima na splošno deficite pri čezmejnem (regionalnem) sodelovanju. Kje vidite še možnosti izboljšanja oziroma pospeševanja sodelovanja?

Veiter: Vidim možnosti uresničevanja skupnih projektov na Evropski ravni, ampak tudi v manjšem obsegu, kjer se je AACC že pred leti trudil pri navezovanju stikov predvsem s Slovenijo. Tedaj sem vodil Center za delovno medicino in varnostno tehniko in iskal kontakte. Generalni tajnik AACC mag. Filip Warasch mi je takrat zelo pomagal. Trenutno so v ospredju pospeševalni EU projekti na področju okolja in zelo upam, da bomo skupno izvedli za obe strani dobre projekte.

Imate kot župan občine Feld am See konkretne načrte ali predstave, da bi skupno z Alpe-jadranskim centrom kaj postorili?

Veiter: Moj kontakt z AACCejem nima primarno opraviti z občino Feld am See, lahko pa si dobro predstavljam, pri EU projektih tudi z občino in AACCejem sodelovati. Sedaj skušamo intenzivirati EU projekt z imenom „ECOA“, kjer je partner občina Bad Kleinkirchheim in vesel bi bil, če bi pri projektih v prihodnosti bila občina Feld am See del projektne zamisli. (m.š)

 
 
 
 
 
Pospešiti sodelovanje s slovenskimi občinami
Župan tržne občine Vrba ob Vrbskem jezeru in predsednik Koroške občinske zveze Ferdinand Vouk v pogovoru

Koroška občinska zveza v preteklosti glede čezmejnega sodelovanja z Republiko Slovenijo in našimi občinami ni bila zelo aktivna. Kako si predstavljate kot novi predsednik sodelovanje naših občin z občinami v Sloveniji?

Vouk: Koroška je dežela na sečišču treh kultur v osrčju Evrope. S pristopom Slovenije k Evropski uniji in Schengenu so se šanse obeh dežel močno povečale. Pomen regije kot gospodarski in kulturni prostor se veča v dobi globalizacije. Regije označujejo močna družbena identifikacija z zgodovinsko zraslo tradicijo in kulturo. Predvsem pa ustavarja pozitivni kulturni, gospodarski in socialni razvoj v naši regiji Alpe Jadran ozračje zaupanja v deželi. S svetovljansko in strpno politiko bo uspelo koristiti priložnosti, ki nam jih nudi evropski mirovni proces. Zato bom kot novoizvoljeni predsednik občinske zveze pospešil čezmejno sodelovanje in se v doglednem času povezal z občinsko organizacijo Slovenije, da bi razpravljali o možnostih sodelovanja.

Kako bi Alpe-jadranski center za čezmejno sodelovanje (AACC) lahko prispeval k poglobitvi sodelovanja na interkomunalni ravni?

Vouk: Alpe-jadranski center bi lahko zaradi njegove zasidranosti in mreže stikov, ki jih je v preteklosti zgradil s Slovenijo, nudil platformo za pospeševanje občinskih partnerstev in uspešno uresničevanje čezmejnih projektov. (m. š.)

Foto: Ferdinand Vouk

 
 
 
KONTAKT - TEL KONTAKT - FAKS KONTAKT - MAIL
     
+43(0)463/500762 +43(0)463/591657 office@aacc.or.at
BLED
 
CELOVEC
 
PIRAN
 
GRAD BLED
 
VRBSKO JEZERO
 
BELJAK
 
VRBA
 
 
TRST MIRAMARE
 
SOŠKA DOLINA
 
PIRAN