EU - FUTURE REGION
 
ASSO
 
Aktualno
Osebnosti o AACC
Upravni odbor
Pristopnica
Projekti
Namen
Arhiv
 
SERVIS ...
Cilji AACC
Povezave ...
 
INFO ...
 
Pravila društva AACC
Karta Alpe Jadran
Kontakt
Impresum

 

 

PRO ADVICE
 
 
 
 
 
 

 

slovensko deutsch english
 
 
 
Beljaško žegnanje 12
 
Mesto Beljak – član AACC

S soglasnim sklepom občinskega sveta je mesto Beljak sklenilo postati član AACC. Slavnostnega podpisa pristopne pogodbe pri županu Helmutu Manzenreiterju sta se poleg predsednika Bernarda Sadovnika udeležila še generalni sekretar Filip Warasch in finančni referent Štefan Lesjak. AACC bo mestu Beljak pomagal pri koordinaciji čezmejnih aktivnosti.

 
 
 
 
Koroško božično drevo sveti v Ljubljani

V slovenski prestolnici Ljubljana je dne 3. 12. koroški deželni glavar Gerhard Dörfler skupaj z ljubljanskim županom Zoranim Jankovićem slovesno prižgal osvetljavo božičnega drevesa, ki je postavljeno pri »Figovcu« ob Gosposvetski ulici. Božično drevo prihaja iz koroške občine Možberk pri Celovcu in naj bi bilo znak dobrega novega sosedstva med Koroško in Slovenijo.
Nato se je deželni glavar na Bledu srečal s predsednikom slovenskega ustavnega sodišča prof. dr. Ernestom Petričem ter županom Janezom Fajfarjem. Razgovor je potekal v zelo prijaznem in sproščenem vzdušju.
Deželnega glavarja Koroške je spremljal predsednik AACC Bernard Sadovnik.

 
 
 
 
 
 
Beate Prettner v Ljubljani o prihodnosti atomske energije

V četrtek , dne 22. 11. 2012 se je v Ljubljani mudila delegacija koroške deželne vlade pod vodstvom referentke za energijo in okolje Beate Prettner. V delegaciji sta bila poleg ostalih članov tudi profesor Wolfgang Kromp in predsednik AACC Bernard Sadovnik. Po srečanju z avstrijskim veleposlanikom Clemensom Kojo se je delegacija udeležila delovnega srečanja na ministrstvu za kmetijstvo in okolje, kjer se je sestala s slovensko delegacijo pod vodstvom ministra Franca Bogoviča. Obravnavali so ekspertizo profesorja Krompa o jedrski elektrarni Krško, ki podrobno izraža koroška stališča glede jedrske elektrarne. Ekspertiza ocenjuje, da največji riziko predstavljajo spreminjajoči se klimatski pogoji.
Slovenska stran je koroška stališča zelo resno vzela in jih bo vključila v svoja razmišljanja o energetski prihodnosti. Ga. Prettner je ministra Bogoviča povabila na Koroško, da bi si na licu mesta ogledal, kako je možno shajati brez atomske energije ob povečanem deležu obnovljivih energij, kjer sta najpomembnejši uporaba biomase in izkoriščanje odpadkov.
Slovensko stran je zastopala mnogoštevilna delegacija, med drugim tudi Branko Ravnik, državni sekretar za kmetijstvo in okolje.

 
 
 
 
 
 
 
Dialog in narodne skupnosti

V Domu glasbe v Celovcu je potekal dne 18. 10. 2012 XXIII. Evropski kongres narodnih skupnosti o temi "Srečanje, dialog in kultura: Instrumenti sporazumevanja z in med narodnimi skupnostmi". Kongres je priredil Biro za slovensko narodno skupnost pri koroški deželni vladi.

Spregovorila je vrsta odličnih osebnosti, med drugimi je spregovoril o spravi v jugovzhodni Evropi dopisnik ORF v Beogradu mag. Christian Wehrschütz, beograjski nadškof Stanislav Hočevar pa o spoštovanju identitete, ki pospešuje komplementarnost življenja.
Popoldanski del programa se je pričel s predavanjem založnika Lojzeta Wieserja, ki je v referatu o izgubljenih besedah, na novo zbujenih, razmišljal o receptih, ki bi zagotovili živo besedo v celotnem javnem prostoru.
Navzoče je nagovoril tokrat tudi predsednik AACC Bernard Sadovnik, ki je opozoril na pomen vključevanja narodnih skupnosti v čezmejno povezovanje. Zavzel se je za ustanovitev geografsko široke evroregije, vključno z republiko Slovenijo; ta bi po njegovih besedah kot država članica EU lahko prevzela pomembno in povezovalno vlogo.

Glej celoten govor v formatu.doc

 
 
 
 
Občinski praznik mestne občine Maribor

Nedavno je praznovala mestna občina Maribor, ki je letos tudi evropska prestolnica kulture, svoj občinski praznik, na katerega je župan Franc Kangler vabil poleg drugih častnih gostov koroškega deželnega glavarja Gerharda Dörflerja in s predsednikom AACC Bernardom Sadovnikomv tudi globaški mešani pevski zbor "Peca", ki je poleg drugih zborov olepšal slavnostni program.
Občinstvo je goste sprejelo z bučnim aplavzom, vsi pa so prireditev koristili za prijeten dialog med sosedi in prijatelji.

 
 
 
 
Državni sekretar dr. Josef Ostermayer, član avstrijske zvezne vlade, je pred nedavnim v prostorih Urada zveznega kanclerja na Dunaju izročil predsedniku Bernardu Sadovniku Veliki srebrni znak za zasluge za Republiko Avstrijo, eno izmed najvišjih odlikovanj Republike Avstrije, ki ga je podelil predsednik Republike Avstrije dr. Heinz Fischer.
 
 
 

 

Mednarodno povezovanje na Ptuju

Na pobudo Urada Republike Slovenije za Slovencev v zamejstvu in po svetu je potekala dne 4. oktobra 2012 poslovna konferenca z naslovom "Mednarodno povezovanje lokalnega podjetništva".
Konferenco, ki se je je udeležilo okoli 100 podjetnikov iz Slovenije, Nemčije, Avstrije in Madžarske, so odprli predstavniki Urada, drugih ministrstev, parlamenta in mestne občine Ptuj. Ugotovili so, da obstaja še veliko neizkoriščenih možnosti ter da je posebno v času krize izkoristiti vse dane priložnosti za gospodarski preboj na tuje trge.
Možnost predstavitve so dobile poleg gospodarskih združenj v Sloveniji tudi gospodarske organizacije iz Nemčije in zamejstva. Iz Avstrije je bil poleg Slovenske gospodarske zveze in Zveze-Bank na poslovno konferenco povabljen tudi AACC – Alpsko jadranski center.
Generalni sekretar AACC mag. Filip Warasch je predstavil ustroj in delovanje organizacije, opozoril na izvedene projekte ter izpostavil bogato sodelovanje s številnimi gospodarskimi subjekti. Še posebej je izpostavil sodelovanje AACC s koroško deželno vlado, občinami ter regijami v alpsko jadranskem prostoru.
Sledila je razprava o odprtih možnostih sodelovanja ter o morebitnih težavah na poti prodora na tuj trg. Možnost predstavitve pa so imela tudi uspešna podjetja iz regije, zamejstva in zdomstva.

 
 
 
 
AACC pričel z jesenskim delom

Predsednik AACC Bernard Sadovnik je 28. 8. 2012 spremljal koroškega deželnega glavarja Gerharda Dörflerja na ponovni delovni obisk k premijerju Kantona Sarajevo Fikretu Musiću.
Glavni namen obiska je bil priprava sporazuma o kooperaciji Koroške in kantona Sarajevo. Cilj pogodbe bo sodelovanje na področjih okoljevarstva, infrastrukture, energetike, turizma in upravnih zadev, ki naj bi približala Bosno in Hercegovino Evropski uniji. Skupno kooperacijsko pogodbo bodo prezentirali tudi v Bruslju kot dokaz dobre prakse sodelovanja med gospodarsko močnejšimi in gospodarsko šibkimi regijami.
Deželnega glavarja je med bivanjem v Sarajevu sprejel tudi predsednik BIH Bakir Izetbegović.
Bernard Sadovnik je sodeloval tudi na tiskovni konferenci deželnega glavarja dne 24. avgusta ob poslovitvi veleposlanika dr. Kubescha v Ljubljani.

 
 
 
 
Prisrčno srečanje med deželnim glavarjem Dörflerjem
in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem

V sredo dne 25. julija 2012 je koroški deželni glavar Gerhard Dörfler prvič uradno srečal ljubljanskega župana Zorana Jankovića. Bil je to prisrčen sprejem župana, ki uživa veliko spoštovanje svojih občanov. Sprejema so se udeležili tudi Darko Brlek, predsednik festivala Ljubljana, Miran Gajšek, vodja oddelka za urejanje prostora, poslanec Mitja Meršol, avstrijski veleposlanik Erwin Kubesch in predsednik AACC Bernard Sadovnik. AACC je pripravil srečanje.

Deželni glavar in župan sta si bila enotna, da se bo potrebno dogovoriti za konkretne projekte, predvsem na kulturnem področju. Med drugim so se pogovarjali tudi o možnosti stalne avtobusne povezave med Celovcem in Ljubljano, ki že danes nudi številnim Korošicam in Korošcem gost in zanimiv kulturni program. Na koncu srečanja je deželni glavar povabil župana Jankovića na povratni obisk na Koroško.

Dörfler je pred tem obiskal Zagreb, kjer ga je sprejel hrvaški minister za promet in infrastrukturo Siniša Hajdaš Dončić, ki je pozdravil namen Avstrije in Slovenije, da dogradita drugo cev karavanškega predora, saj je ta važen del X. cestnega koridorja.

 
 
 
 
 
Vprašanja bodočnosti reševati skupaj s sosedi

V preteklih tednih je prišlo do dveh srečanj Koroške občinske zveze z obema slovenskima zvezama; dogovorili so se tudi že za prve projekte, bodisi na področju turizma ali na področju obnovljivih virov energije. Alpsko jadranski center (AACC) je bil vključen v priprave in bo tudi spremljal nastajajoče projekte.
Prosili smo predsednika Koroške občinske zveze župana Ferdinanda Vouka za komentar:
"Ob nastopu svoje funkcije kot predsednik Koroške občinske zveze sem najavil, da bom razvijal mednarodno čezmejno sodelovanje med občinami v sodelovanju z AACC, ker želim nujno izvedeti, kako urejajo vprašanja današnjega časa kot demografske spremembe, okoljska, energetska in eksistenčna vprašanja v drugih državah. Stalne izmenjave mnenj bodo koristile vsem partnerjem in mi bomo ustvarili v alpsko jadranski regiji del Evrope.
Evropski pregovor glasi: Kdor ničesar ne prične, ničesar ne zmore.
Zato želimo s Koroško občinsko zvezo v bodoče tesneje sodelovati s slovenskima občinskima skupnostima."

 
 
 

Delegacija Skupnosti občin Slovenije (SOS) na obisku pri Koroški občinski zvezi

Po Združenju občin Slovenije se je delegacija Koroške občinske zveze s svojim predsednikom Ferdinandom Voukom 6. julija 2012 v Vrbi srečala z delegacijo Skupnosti občin Slovenije (SOS), drugo strokovno organizacijo občin v Sloveniji, ki jo je vodil župan Miklavža ob Dravskem polju in predsednik Skupnosti, Leopold Kremžar.
Skupnost občin Slovenije ima 173 članic in je eno od dveh organizacij, ki delujeta v Sloveniji na področju združevanja občin. Koroška občinska zveza pa združuje 132 občin.
Obisk slovenskih občinskih funkcionarjev je bil prvi tovrstni na Koroškem, medsebojni stiki pa naj bi postali čim tesnejši in koristni za obe strani, še posebej na področju turizma. Še letos naj bi prišlo do povratnega obiska. Obisk je pripravil AACC.
Koroško delegacijo so sestavljali: predsednik Ferdinand Vouk, župan Vrbe in član Upravnega odbora AACC, podpredsednik Valentin Happe, župan Škofič, podpredsednik Arnold Marbek, župan Pokrč, podpredsednik in župan občine Afritz am See Maximilian Lindner, popredsednik in župan občine Klein St. Paul Hilmar Loitsch, mag. Stefan Primosch, poslovodja Zveze, mag. Vladimir Smrtnik, član predsedstva Zveze in član občinskega predstojništva v Bistrici nad Pliberkom, mag. Raimund Grilc, predsednik društva avstrijsko-slovenskega prijateljstva in Bernard Sadovnik, predsednik AACC ter mag. Štefan Lesjak, finančni referent AACC in občinski svetnik v Vrbi.

 
 
 
 
 
AACC kot ambasador Sarajeva

Zelo uspešno je potekal obisk premijerja kantona Sarajevo Fikreta Musiča in ministra za gospodarstvo dr. Rusmira Sendica v Avstriji, ki ga je organiziral in vodil AACC. Številni pogovori s predstavniki vlad in gospodarstva na Koroškem, na Dunaju in v Nižji Avstriji, med drugem z deželnim glavarjem Koroške Gerhardom Dörflerjem in županom Dunaja Michaelom Häuplom, so omogočili konkretizacijo sodelovanja na različnih področjih. Premijer Fikret Music je pri vseh razgovorih še posebno poudaril vlogo AACC kot ambasadorja kantona v Avstriji in Evropski uniji ter povezovalno vlogo pri vseh bodočih projektih. Še posebej se premijer veseli podpisa partnerske pogodbe med deželo Koroško in kantonom Sarajevo. S strani AACC so delegacijo spremljali predsednik Bernard Sadovnik, generalni tajnik mag. Filip Warasch ter člani upravnega odbora mag. Stefan Lesjak, Ferdinand Vouk in dr. Heinrich Schuster.

 
 
 
 
 
Delegacija Koroške občinske zveze na obisku
pri Združenju občin Slovenije

Delegacija Koroške občinske zveze s svojim predsednikom Ferdinandom Voukom (župan Vrbe) na čelu je obiskala 5. 6. 2012 občino Pivko, kjer jo je sprejel župan in predsednik Združenja občin Slovenije, Robert Smrdelj.
Združenje občin Slovenije ima 141 članic in je eno od dveh organizacij, ki delujeta v Sloveniji na področju združevanja občin. Koroška občinska zveza pa združuje 132 občin.
Obisk koroških občinskih funkcionarjev je bil prvi tovrstni v Sloveniji, stiki s slovenskimi občinami pa naj bi postali čim tesnejši in koristni za obe strani. Še letos naj bi prišlo do povratnega obiska. Obisk je pripravil AACC.
Koroško delegacijo so sestavljali: predsednik Ferdinand Vouk, župan Vrbe in član Upravnega odbora AACC, podpredsednik Valentin Happe, župan Škofič, mag. Stefan Primosch, poslovodja Zveze, mag. Vladimir Smrtnik, član predsedstva Zveze in član občinskega predstojništva v Bistrici nad Pliberkom, mag. Raimund Grilc, predsednik društva avstrijsko-slovenskega prijateljstva in Bernard Sadovnik, predsednik AACC.

 
 
 
 
AACC se širi v Sarajevo

Danes (1. 6. 2012) je podpisal predsednik vlade kantona Sarajevo Fikret Musić s predsednikom Alpsko – Jadranskega centra (AACC) Bernardom Sadovnikom pogodbo o vsestranskem sodelovanju. Pogodba obsega sodelovanje obeh pogodbenih strank na področju Republike Avstrije in tudi širše v evropskem prostoru. S podpisom pogodbe je kanton Sarajevo s pristankom skupščine kantona postal tudi član AACC.
V obrazložitvi so predlagatelji tudi navedli dosedanje zelo pozitivno sodelovanje obeh partnerjev, ki je doslej doseglo svoj višek z obiskom koroškega deželnega glavarja v Sarajevu, in sicer 23.marca letos.
Kanton Sarajevo obsega 1277 kvadratnih kilometrov, in ima 419.000 prebivalcev. V glavnem je to mesto Sarajevo in okoliških 5 občin.
Slovesnosti se je udeležil tudi finančni referent AACC mag. Štefan Lesjak.

 
 
 
 
 

Minister dr. Turk sprejel delegacijo AACC

Minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport dr. Žiga Turk je v ponedeljek, 21. maja 2012, sprejel delegacijo Alpsko-jadranskega centra za čezmejno sodelovanje (AACC) pod vodstvom predsednika Bernarda Sadovnika; v njej sta bila še generalni sekretar Filip Warasch in finančni referent Štefan Lesjak. Predsednik AACC je izrazil zadovoljstvo nad dosedanjim sodelovanjem na področju šolstva in športa ter si zaželel, da bi takšno ostalo tudi v prihodnje. Minister dr. Turk je sprejel njihovo pobudo za prevzem Botrstva za večjezičnost, s čimer bi doprinesel h krepitvi čezmejnega sodelovanja med Avstrijo in Slovenijo. Predstavniki AACC so ministra seznanili tudi z idejo o morebitni organizaciji čezmejnega svetovnega prvenstva v alpskem smučanju ter o še bolj aktivnem sodelovanju mladih iz Slovenije in avstrijske Koroške, predvsem v obliki strokovnih ekskurzij. Minister dr. Turk je obe pobudi pozdravil ter ju podprl.

 
 
 
 
Mesto Beljak in občina Brda bosta sodelovala
predvsem na kulturnem in turističnem področju

Župana Brd Franc Mužič in mesta Beljak Helmut Manzenreiter, ki je bil 7. 5. 2012 prvič na uradnem obisku v briški občini sta se dogovorila, da bosta Beljak in Brda v bodoče tesneje sodelovala predvsem na kulturnem in turističnem področju. Tako bo Beljak že letos ob prazniku češenj dne 10. junija v Brdih prisoten z glasbeno skupino in stojnico, Brda pa bodo sodelovale pri daleč naokrog znanem Beljaškem sejmu. Župana Manzenreiterja je spremljal tudi predsednik društva "Beljaški sejem" Gerhard Pfeiler, župan Mužič pa je na razgovore pripeljal dva podžupana, direktorja občinske uprave, direktorico zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport ter vrsto drugih strokovnih sodelavcev.
V soboto 26. maja bodo Brda v Beljaku z lastno stojnico v bližini magistrata v starem mestnem jedru od desete ure naprej vabile na praznik češenj. Vabljeni!
Srečanje je pripravil AACC, delegacijo iz Beljaka pa sta spremljala Bernard Sadovnik in Filip Warasch. Srečanja se je udeležil tudi avstrijski veleposlanik v Ljubljani dr. Erwin Kubesch.

 
 
 
Z leve: Jožko Zamar, podžupan Brd, Damjan Birtič, podžupan Brd, Gerhard Pfeiler, predsednik društva »Beljaški sejem«, Filip Warasch, AACC, Helmut Manzenreiter, župan Beljaka, Ariana Suhadolnik, dir. Zavoda za turizem Brd, Franc Mužič, župan Brd, Bernard Sadovnik, AACC, Andrej Markočič, direktor občinske uprave Brd
 
 
 
 
 
Slovenski notranji minister sprejel delegacijo AACC

Minister Republike Slovenije za notranje zadeve dr. Vinko Gorenak je sprejel dne 28. 3. 2012 delegacijo Alpsko – jadranskega centra pod vodstvom predsednika Bernarda Sadovnika. V delegaciji sta bila še generalni sekretar mag. Filip Warasch in finančni referent organizacije mag. Štefan Lesjak.
Na srečanju so se pogovarjali tudi o delovanju policistov v večjezičnih skupnostih in možnostih za sodelovanje AACC pri strategiji in programih med ministrstvoma za notranje zadeve Avstrije in Slovenije.

 
 
 
 
 

Deželni glavar Gerhard Dörfler obiskal
Bosno in Hercegovino

Obrestovalo se je dolgoletno sodelovanje
med AACC in Kantonom Sarajevo

Koroški deželni glavar Dörfler in člani regionalne vlade Kantona Sarajevo pod vodstvom predsednika Fikreta Musića so se na srečanju v petek, dne 23. 3. 2012, dogovorili, da bodo do poletja finalizirali kooperacijo med deželo Koroško in kantonom Sarajevo. V tako kooperacijo bo Koroška lahko vnesla svoje izkušnje predvsem na področjih energije, turizma, gradnje otroških vrtcev in socialne politike. K podpisu kooperacijske pogodbe bosta povabljena tudi komisarja EU Stefan Füle in Hannes Hahn.
Deželnega glavarja Gerharda Dörflerja sta v okviru svojega obiska Sarajeva, Mostarja ter Medjugorja sprejela tudi državni predsednik BiH Bakir Izetbegović in ministrski predsednik federalne vlade Vjekoslav Bevanda.
Predsednik AACC Bernard Sadovnik, ki je spremljal koroško delegacijo, je zadovoljen nad poglobljenimi odnosi med deželo Koroško ter Bosno in Hercegovino, posebej ga pa veseli, da so vsi pogovorni partnerji sprejeli vabilo deželnega glavarja na obisk Koroške.

   
 

 

 
 
 
 
Slika zgoraj z leve: deželni glavar Gerhard Dörfler in župan Franc Mužič, Brda
Slika spodaj z leve: Bernard Sadovnik (AACC), Christian Scheider (župan Celovca), Dragica Urtelj (generalna konzulka RS), Gerhard Dörfler (deželni glavar)
 
GAST 2012 v znamenju čezmejnega povezovanja

V nedeljo, dne 11. 3. 2012 so slovesno odprli 44. Mednarodni strokovni sejem za turizem GAST v Celovcu. Letos je sejem, na katerem pričakujejo 17.000 obiskovalcev, popolnoma v znamenju sodelovanja v alpsko-jadranskem prostoru.
Otvoritve sejma se je tokrat udeležila tudi številčna delegacija iz goriške regije s petimi župani na čelu. Posebnost se je izražala že v tem, da je celovški župan Christian Scheider že v svojem pozravnem govoru povabil vse goste sejma na stojnico Brd, kjer so gostitelji gostim postregli z vsemi znanimi dobrotami Brd, kot so to pršut, šalam, in seveda kapljica dobrega vina.
Tudi deželni glavar Gerhard Dörfler je v svojem otvoritvenem nagovoru povedal, da bo v bodočnosti potrebno tržiti koroško regijo v sodelovanju s sosednimi regijami, kar seveda pomeni, da bo potrebno poudarjati tudi turistične ponudbe sosedov. Dobesedno je menil, da je treba sožitje tudi živeti in ne le poudarjati v nedeljskih govorih.
V imenu gostov iz goriške regije je navzoče nagovoril župan Brd Franc Mužič, ki je upravičeno v ponosom ugotovil, da prav njegova občina že desetletje orje ledino za sodelovanje v alpsko-jadranski regiji.

 
 
 
 
Ministrica Ljudmila Novak podpira prizadevanja AACC

Ministrica Republike Slovenije Ljudmila Novak, ki je pristojna za Slovence v zamejstvu in po svetu je sprejela v torek, dne 6. marca 2012, delegacijo Alpsko – jadranskega centra (AACC) pod vodstvom predsednika Bernarda Sadovnika, na izčrpno izmenjavo mnenj.
Predstavniki AACC so predstavili delovanje organizacije, ki je vse bolj postala povezovalni člen med Koroško in Slovenijo, bodisi med občinami na obeh straneh meje ali pa tudi med uradnimi predstavniki Koroške in Slovenije. V okviru svoje posvetovalne dejavnosti je AACC že doslej vabil podjetja, da investirajo v Sloveniji, zato pa tudi od slovenskih oblasti pričakuje, da ustvarijo čim bolj prijazno okolje za tuje investitorje.
Ministrica Ljudmila Novak je izrazila vso svojo podporo delu in naporom AACC, da s pomočjo tujih investicij dvigne gospodarsko rast v Sloveniji.

Z leve: Breda Mulec (Urad), Stefan Lesjak, Bernard Sadovnik (AACC), ministrica Novak, Filip Warasch (AACC)

 
 
 
 
Forum dialoga pobuda za stalni dialog med koroško
deželno vlado in slovensko narodno skupnostjo

Ob reševanju vprašanja dvojezičnih krajevnih napisov leta 2011 so sprejeli tudi sklep o ustanovitvi foruma dialoga, ki je imel svojo ustanovno sejo 21. februarja 2012. Foruma se bo udeleževalo 21 oseb iz vrst koroške deželne vlade, deželnega zbora, slovenske narodne skupnosti in županov dvojezičnega ozemlja. Forumu predseduje koroški deželni glavar Gerhard Dörfler.
Na svoji prvi seji so se udeleženci dogovorili za statut in se zavzeli za ohranitev dvojezičnih okrajnih sodišč v Pliberku, Železni Kapli in Borovljah, ki jih zvezne oblasti želijo zapreti. Nadaljnja tema je bila tudi organiziranost in optimizacija slovenske glasbene šole.
Pot dialoga je posebno važna in jo je treba stalno izgrajevati, je menil tudi Bernard Sadovnik. Ukvarjali se bodo z vsemi vprašanji, ki zadevajo bodoči razvoj slovenske narodne skupnosti in dvojezičnega ozemlja. Posebno pozornost bo polagal forum dialoga na kulturni, socialni in gospodarski razvoj dežele Koroške in pospeševanje odnosov s sosednimi regijami.

Foto z leve: Bernard Sadovnik (AACC/SKS), dr. Marjan Sturm (ZSO), deželni glavar Gerhard Dörfler, mag. Vladimir Smrtnik (Enotna lista), dr. Valentin Inzko (NSKS)

 
 
 
 
"Kako (pre)živeti s turizmom"

Pod tem naslovom je potekala dne 11. januarja 2012 javna razprava v Brdih, na katero je vabil Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport briške občine pod vodstvom direktorice mag. Ariane B. Suhadolnik.
Zanimiva in odlično pripravljena predavanja so potekala v več sklopih. Tako je o vlogi države in institucij pri razvoju turizma med drugim govoril direktor direktorata za turizem in internacionalizacijo v slovenskem gospodarskem ministrstvu mag. Marjan Hribar. Govoril je predvsem o pripravi strategije za razvoj turizma v obdobju 2012 do 2016 in ugotovil, da slovenski turizem gre po smeri odlične, aktivne, zdrave in zelene destinacije.
V sklopu apriložnost za razvoj turizma v regiji, prednosti povezovanja destinacij´ sta poleg drugih govorila o nujnosti preseganja ozkih občinskih in državnih meja župana Brd Franc Mužič in Nove Gorice Matej Arčon. Ugotovljeno je bilo, da je pomembno, da se zavedamo ciljne destinacije, območja, ki ga želimo tržiti in to povežemo v enoten in skupni nastop tako na domačem kot na tujih trgih.
Najbolj odmeven govor pa je imel častni gost večera dr. Christoph Engl, direktor marketinga S‹DTIROL. Južni Tirolski je dejansko uspelo preoblikovati turistične destinacije v blagovno znamko. V blagovno znamko S‹DTIROL je vključena pokrajina, njeni pridelki in ponudbe ostalih storitev.
Prireditve sta se udeležila tudi predsednik AACC Bernard Sadovnik in generalni sekretar mag. Filip Warasch.

 
 
 
 
Gojiti in nadaljevati sodelovanje -
Župan mestne občine Nova Gorica Matej Arčon ob obisku v Celovcu


Mesti Nova Gorica in Celovec sta pobrateni nad 40 let. Ste bili že kdaj v Celovcu?

Arčon: V Celovcu sem na uradnem obisku kot župan prvič. Srečali smo se z upravo in si na kratko ogledali mesto. Je zelo lepo in veselimo se skupnega sodelovanja. Z družino pa sem bil v Celovcu lani prvič, kar po izvolitvi za župana. Bili smo na božičnem trgu ter si ogledali mesto in Vrbsko jezero.

Kot kaže boste sodelovanje med partnerskimi mesti, ki traja že več kot 40 let okrepili. Je temu tako?


Arčon: Ko se ljudje srečujejo in povezujejo nastanejo tudi ideje in konkretni dogovori. Srečali smo se s celovškim županom Christianom Scheiderjem začetek novembra v Novi Gorici, preteklo soboto pa smo vrnili obisk.
Dogovorili smo se za skupno mašo v treh jezikih začetka decembra. Sodelovanje na nivoju županov moramo gojiti in nadaljevati. Želimo si sodelovanja na področju kulture, športa in pri razvoju gospodarstva. Imamo dobro sodelovanje z župani nekdanje goriške občine, okrepili smo sodelovanje s sosednjo Gorico in sedaj še nadgradimo sodelovanje s Celovcem.
Prepričan sem, da bo o lahko čudovit trikotnik sodelovanja. (m.s.)

Foto: Župan Matej Arčon

 
 
Foto: Franc Mužič, Bernard Sadovnik, Filip Warasch, Zlatko Martin Marušič, Helmut Malle, Matej Arčon, Franc Jožef Smrtnik, Christian Scheider, Aleš Bucik in Milan Turk (z leve) - Foto, copyright: Štukelj
 
 
 
 
Komunalni
forum 2011
Novi impulzi za čezmejno sodelovanje?

Letošnja generalna tema 2. komunalnega foruma, ki je potekal dne 16. 11. 2011 v Vrbi, je bila »financiranje likalni skupnosti, inovacije in kooperacije«. Udeležili so se ga vidni predstavniki dežele Koroške in seveda predstavniki občin, katerim je bil forum namenjen. Evropski komisar Joahnnes Hahn je bil glavni govornik v okviru foruma. Poročal je o svojem delu ter o perspektivah v novem pospeševalnem obdobju 2014 – 2020. Približno 35 milijonov evropskega prebivalstva da živi v manj ali slabo razvitih regijah. V prihodnosti bodo manj razvite regije dobile 70 % pospeševalnih sredstev (v Slovenije bo do takega pospeševanja upravičen vzhodni del države). Ob robu zanimivo: Koroška je v pretklih letih dobila 67 milijonov evrov za čezmejno sodelovanje.
Foruma so se udeležili tudi nekateri predstavniki občin iz Slovenije in Italije. Škoda je da ni prišlo v pripravi foruma do boljše koordinacije, ki bi tudi povečal tudi obisk in s tem tudi težo foruma.
AACC je pri obeh forumih ob robu sodeloval, saj se je trudil za čim večje število udeležencev iz Slovenije. Sicer pa je ena glavnih nalog AACC povezovanje koroških občin s slovenskimi občinami. To delo bomo nadaljevali ne glede na razvoj komunalnega foruma.

Slika. Z leve: župan Bleda Janez Fajfar, koroški deželni glavar Gerhard Dörfler, župan Vrbe Ferdinand Vouk.

 
 
 
 

Mesto Celovec želi več sodelovanja
z Novo Gorico in Gorico v Italiji


V Novi Gorici je potekalo dne 3. novembra 2011 delovno srečanje med župani Nove Gorice (Matej Arčon), Gorice (Ettore Romoli) in Christianom Scheiderjem iz Celovca. Cilj srečanja, na katerem so sodelovali tudi župani okoljskih občin (Brda, Kanal ob Soči, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko, Šemperter-Vrtojba) je bilo ojačeno sodelovaje na področjih gospodarstva in turizma v bodočnosti.

Scheider predlaga, da bi na bodočih sejemskih prireditvah sodelovale tudi partnerske občine ali njihova podjetja. Pri naslednjem »prazniku dolin« v Celovcu naj bi sodelovala tudi slovenska in italijanska kulinarika, pred koroškim deželnim zborom pa naj bi prišlo do nastopov glasbenih skupin iz partnerskih občin.

Do prvih nastopov zborov in glasbenih skupin naj bi prišlo že ob letošnjem celovškem božičnem trgu.
Na otvoritev božičnega trga je celovški župan Christian Scheider povabil vse navzoče župane.

Srečanje celovške delegacije v Novi Gorici je pripravil AACC, predsednik Bernard Sadovnik je srečanje, ki se je zaključilo v Brdih, tudi spremljal.

Slika: Župan Scheider s kolegama iz Nove Gorice in Gorice ter sosednimi župani ter Bernard Sadovnik (3. z leve).

 
 
 
 
Prva faza gradnje varstveno delovnega centra
v Globasnici končana


S podpisom pogodbe letos meseca avgusta se je pričela realizacija projekta prvega čezmejnega varstveno delovnega centra za prizadete osebe v Globasnici. Projekt predvideva dnevno oskrbo 24 prizadetih oseb, od katerih bo 18 iz južne Koroške, 6 pa iz Slovenije. Partner v projektu je koroška Karitas, ki bo center tudi vodila. Predvidevajo, da bodo z gradnjo končali v nekaj mesecih, kajti začetek obratovanja je predviden že marca 2012. Vrednost projekta pa je 1.6 mio. EUR.
Slavnosti ob zaključku prve faze gradnje so se 19. 10. 2011 udeležili številni častno gostje, med njimi minister R Slovenije za delo, družino in socialne zadeve dr. Ivan Svetlik, koroški deželni glavar Gerhard Dörfler, deželni svetnik mag. Christian Ragger, pobudnik projekta in predsednik AACC Bernard Sadovnik, direktor koroške Karitas dr. Viktor Omelko, in mnogi drugi.
Vsi govorniki so bili enotni, da gre za prvi primer takšnega meddržavnega regionalnega sodelovanja na področju oskrbe in storitev za posameznike z posebnimi potrebami. Storitve in oskrba bodo zagotovljeni tako v nemškem kot tudi v slovenskem jeziku.
Dogovorili so se še za dodatne tovrstne projekte, ker – kot je poudaril deželni glavar Dörfler, nimamo več tabel pred glavami, temveč bodočnost pred očmi.

Slika-z leve: deželni svetnik Christian Ragger, deželni glavar Gerhard Dörfler, minister Ivan Svetlik in predsednik AACC Bernard Sadovnik

 
 
 
 
Božično drevo za Maribor

Na pobudo AACC so se srečali dne 17. 10. 2011 župani treh slovenskih – štajerskih občin s koroškim deželnim glavarjem Gerhardom Dörflerjem v Celovcu.
Županom Maribora, Celja in Murske Sobote je koroški deželni glavar približal predvsem pobude na področju alternativnih virov energije in e-mobilnosti. Gerhard Dörfler je župane informiral tudi o rešitvi vprašanja dvojezičnih napisov na Koroškem, o projektu svetovnega smučarskega prvenstva treh dežel, o prometnih povezavah med Koroško in Slovenijo ter o drugig temah, ki so zanimale obe strani.
Župani Franc Kangler (Maribor), Bojan Šrot (Celje) in Anton Štihec (Murska Sobota) pa so podali svoje poglede na politično situacijo v Sloveniji pred bližnjimi volitvami, kritizirali so predvsem nastajajoči centralizem. Župan Kangler je posebej izpostavil dejavnosti svojega mesta v sklopu »Evropske prestolnice kulture 2012«.
Božično drevo za Maribor pa bo letos iz domače občine Gerharda Dörflerja, Himmelberg.

Slika - z leve: Bojan Šrot (Celje), Gerhard Dörfler (deželni glavar), Anton Štihec (Murska Sobota), Franc Kangler (Maribor) in Bernard Sadovnik (predsednik AACC) pred gostiščem Felsenkeller v Celovcu

 
 
 
 
Občina Brda širi sodelovanje

Festival sira v Kötschach – Mauthenu (24. in 25. septembra 2011) je bila lepa priložnost za občino Brda, da širi svoje čezmejno sodelovanje. Močno delegacijo (godba, mažoretke, Brijke v nošah) je pripeljal na festival župan Franc Mužič, ki je izkoristil priložnost za pogovore z gostiteljem – županom Walterjem Hartliebom. Med razstavljalci (bilo jih je skupaj nad 100) je bila tudi vinoteka iz Brd, kajti znano je, da se vino in sir lepo dopolnjujeta.
Povezovanje obeh občin je koordiniral Alpsko jadranski center (AACC).

(Na sliki levo je župan Franc Mužič poleg lanske kraljice sira, 4. z leve Filip Warasch (AACC), v sredini pa je župan Walter Hartlieb poleg trenutne kraljice sira)

 
 
 
 
Slovenija in Koroška za popolno izgradnjo predora skozi Karavanke

Pri srečanju v torek, dne 27. septembra 2011 sta se prometni minister republike Slovenije Patrick Vlačič in koroški deželni glavar Gerhard Dörfler dogovorila, da bosta iz varnostnih razlogov predlagala popolno izgradnjo drugega rova skozi Karavanke. Gradnja varnostnega rova za njiju ne pride v poštev in bi bila napačna investicija.
Pri razgovoru v Kranjski Gori so se pogovarjali tudi o drugih važnih temah, kot o izgradnji tretje cestne osi med Celjem, Dravogradom in Pliberkom in hitri avtobusni povezavi Celovca z Ljubljano.
Mnogo potenciala vidita obe delegaciji tudi v skupnem trženju čezmejnih izletniških povezav. Tu bi lahko prišlo do skupnega evropskega projekta, če pomislimo na cestne povezave preko Predila, Vršiča ali Pavličevega sedla.
Koroško delegacijo je spremljal predsednik AACC Bernard Sadovnik.

 
 
 
 
Delegacija iz Bosne na Koroškem
Podpisali namero o poglobitvi sodelovanja
med Sararjevom in AACC

V petek, 15. julija 2011, je obiskala visoka delegacija iz kantona Sarajevo (BiH) Koroško. Delegacija s predsednikom Fikretom Musićem na čelu se je sestala s predstavniki Alpe jadranskega centra v Celovcu (AACC), kjer so izrazili namero o čezmejnem sodelovanju.
Partnerja sta izrazila skupni interes za prekomejno sodelovanje v okviru čezmejnih evropskih programov v skladu z veljavnimi predpisi.
AACC bo po svojih močeh posredoval vse tozadevne kontakte in vezi v republiki Avstriji in Evropskih organih.
Za uresničevanje vseh teh ciljev bo kanton Sarajevo pristopil AACCeju kot redni član.
Pogovora so se udeležili med drugim predsednik kantona Sarajevo Fikret Musič, minister za vprašanja vojnih veterenov Nedžad Ajnadžić, minister za kulturo in šport Ivica Šarić in minister za promet Haris Lulić, predsednik AACC Bernard Sadovnik, generalni tajnik Filip Warasch, Vladimir Polzer in Joza Habernik.

Foto, copyright: Štukelj

 
 
 
KONTAKT - TEL KONTAKT - FAKS KONTAKT - MAIL
     
+43(0)463/500762 +43(0)463/591657 office@aacc.or.at
Photogallery
 
CELOVEC
 
PIRAN
 
GRAD BLED
 
VRBSKO JEZERO
 
BELJAK
 
VRBA
 
 
TRST MIRAMARE
 
SOŠKA DOLINA
 
PIRAN