EU - FUTURE REGION
 
Aktualno
Osebnosti o AACC
Upravni odbor
Pristopnica
Projekti
Namen
Arhiv
 
SERVIS ...
Cilji AACC
Povezave ...
 
INFO ...
 
Pravila društva AACC
Karta Alpe Jadran
Kontakt
Impresum

 

 

PRO ADVICE
 
 
 
 
 
 

 

slovensko deutsch english
 
 
 
 
 
Konferenca dialoga v znamenju večjezičnosti
Zvezni predsednik Heinz Fischer z ženo Margit v Globasnici

Predsednik AACC Alpe-jadranskega centra ter Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk in podžupan dvojezične občine Globasnica na južnem Koroškem Bernard Sadovnik, je pretekli ponedeljek, 9. maja 2001 vabil na konferenco dialoga, ki so se je udeležili visoki predstavniki politike, gospodarstva in kulture.
Na podijski diskusiji na temo „Večjezičnost kot tržna prednost“ je Claudia Mischensky, poslovodkinja Zveze industrialcev na Koroškem, zaradi številnih mednarodnih sodelavcev predlagala mednarodno šolo na Koroškem.
Podjetnik Robert Rogner ml. je označil jezike kot pomembna orodja na področju storitvene dejavnosti. Ker vedno več gostov prihaja na Koroško iz nekdanjih držav vzhodnega bloka, je menil: “Če jih hočemo sprejeti, bomo morali premisliti, kako izgrajujemo tržno prednost, ki jo ima Koroška z dvojezičnostjo.“
Vladimir Wakounig s celovške univerze, ki zastopa več jezikovnih iniciativ, je dejal: “Te ne smejo potekati samo na osnovi civilne družbe. Važno bi bilo, da niso samo del politične retorike, ampak da so deležne tudi finančne podpore.“
Zvezni predsednik Heinz Fischer je označil dvo- oziroma večjezičnost kot kulturno obogatitev, ki je tudi v poklicnem življenju velika prednost.
Konference dialoga so se udeležili tudi visoki predstavniki Bosne in Hercegovine in slovenski minister Igor Lukšič. (Štukelj)

Foto 1: predsednik Heinz Fischer z gosti
Foto 2: Podijska diskusija: Claudia Mischensky, Robert Rogner ml., Vladimir Wakounig, Franz Mužič, Filip Warasch in moderator Miroslav Polzer (z leve)
Foto copyright: Štukelj

 
 
 
 
 
Kmalu geotermalno
ogrevanje v Brdih?

Pred kratkim je bil na občini Goriška Brda, v Dobrovem, posvet o projektu geotermalnega ogrevanja javnih poslopij v občini.
Idejna zasnova geotermalne vrtine predvideva zajem termalne vode v apnenčastih plasteh v globini do 2.000 metrov. Konstrukcija vrtine je zastavljena tako, da jo bo mogoče zavrtati v dveh fazah: izdelava vrtine do globine 800 m in poglobitev vrtine do globine 2.000 metrov. Predvidena temperatura kamnin na globini 2.000 m je 42 stopinj celzija.
Osnovni cilj je zagotovitev toplote za večje objekte v naselju, ki jih je smiselno priključiti na sistem. Priključitev zasebnih hiš v prvi fazi ni predvidena, razen v primeru resnega zanimanja, ter ob predpogoju, da so v neposredni bližini toplovodov.
Posveta so se udeležili državna sekretarka v vladni službi za razvoj in evropske zadeve R Slovenije mag. Andreja Jerina, župan Franc Mužič, predstavniki goriške energetske agencije ter predstavnika Alpe jadranskega centra v Celovcu Bernard Sadovnik in mag. Filip Warasch. (m.š)

Foto: Andreja Jerina

 
 
 
 
Celovec:
Gast 2011- vse za gostince in hotelirje

Okrog 500 razstavljalcev iz 28 evropskih dežel predstavlja dnevno od 9. do 18. ure na mednarodnem strokovnem sejmu za turizem in hotelirstvo svoje izdelke.
Pooleg kave, sokov, vina in piva so tudi žgane pijače v centru pozornosti. Na tekmovanjih se merijo najboljši kuharji in strežni personal.
Na sejmu »INTERVINO«, na največji predstavitvi vina v prostoru Alpe Jadran, lahko obiskovalci in obiskovalke poskušajo vina izmed stotih vinarjev in trgovcev.
Nadalje nudi sejem strokovni publiki najnovejše trende v gostinstvu.
Koroška gospodarska zbornica se predstavlja z business lounge in točko kjer se srečavajo turistični delavci in delavke. Strokovni seminarji, predavanja ter razne druge prireditve zaokrožijo obsežni program letošnjega sejma.
Sejem GAST je še odprt do 23. marca. (m.š.)

Naslovni foto in fotogalerija, copyright: Štukelj

 
 
 
 
Čezmejni socialni projekt

Razgovori o izgradnji čezmejnega invalidskega centra v Globasnci, ki že potekajo nekaj mesecev, so obrodili prve sadove.
Deželni svetnik in socialni referent Koroške mag. Christian Ragger (FPK), Bernard Sadovnik od Alpe - jadranskega centra v Celovcu in slovenski minister za delo, družino in socialne zadeve dr. Ivan Svetlik so na skupnem srečanju leta 2010 osnovali ta projekt.
Skupno s Koroško Caritas, ki bo graditeljica in nositeljica tega centra za prizadete osebe, bo tudi zagotovljeno kakovostno pedagoško spremlejanje tega projekta. Z gradnjo nameravajo pričeti čimprej. Zemljišče je že kupljeno in gradbeni načrti ležijo na mizi.
Deželni svetnik Christian Ragger: "Čezmejni socialni projekt v Globasnici ima zame velik pomen. To, kar še potrebujemo, je obvezna privolitev glede prijave mest in financiranje določenega števila mest s strani Slovenije. Kot pristojni referent polagam važnost na to, da se socialni projekti načrtujejo in kalkulirajo kot projekti v gospodarstvu. Bernard Sadovnik si zgledno prizadeva za projekt v Globasnici. Brez njegove podpore bi bilo to težje." (m.š)

Foto: socialni referent Christian Ragger


 
 
 
Nova generalna konzulka na sedežu AACC

V petek, 4. marca 2011, je nova generalna konzulka RS v Celovcu Dragica Urtelj obiskala Alpe Jadranski center (AACC) v Celovcu. Predstavnika AACC Bernard Sadovnik in mag. Filip Warasch sta skupaj z odborniki Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk (SKS) gospo Dragico Urtelj informirala o čezmejnem delovanju centra in ji zaželela na novem službenem mestu na Koroškem vse najboljše.

 
 
 
KONTAKT - TEL KONTAKT - FAKS KONTAKT - MAIL
     
+43(0)463/500762 +43(0)463/591657 office@aacc.or.at
BLED
 
CELOVEC
 
PIRAN
 
GRAD BLED
 
VRBSKO JEZERO
 
BELJAK
 
VRBA
 
 
TRST MIRAMARE
 
SOŠKA DOLINA
 
PIRAN