EU - FUTURE REGION
 
Aktualno
Osebnosti o AACC
Upravni odbor
Pristopnica
Projekti
Namen
Arhiv
 
Osebnosti ...
 
Franz Sturm
Jure Žerjav
Gerhard Weis - govor
Filip Warasch - intervju
Branko Kidrič
Karl Viktor Erjavec
Zlata Ploštajner
Josef Ortner
Mirko Brulc
Rudolf Kanzian
minister Iztok Jarc
Hannes Slamanig
Herta Stockbauer
Jože Antonič
Ferdinand Vouk
Heinrich Schuster
 
 
slovensko deutsch english
 
 
 

DI dr. Rudolf Kanzian

je študiral vodno gospodarstvo in kulturno tehniko na Univerzi za agrikulturo (BOKU) na Dunaju, kjer je tudi promoviral. Na začetku svoje poklicne kariere je delal na področju vodogradnje v naseljih, nato je bil asistent za ravnanje z odpadki v podjetjih, potem je bil vodja ekspertizne organizacije za okolje DET NORSKE VERITAS in od leta 1997 je poslovodja in lastnik vodilnega svetovalnega podjetja menedžment sistemov na področju okolja, kakovosti in varnosti - KANZIAN ENGINEERING & CONSULTING GmbH (kratko KEC - www.kec.at)- v Avstriji.

Ima naravovarstvo in še posebej ravnanje z odpadki v podjetjih in lokalnih skupnostih velik pomen?
Kanzian:
V preteklih mesecih in letih je naravovarstvo spet pomembna tema v javni razpravi. Grozeča sprememba podnebja (klime), scenariji o toplih gredeh in lokalni aspekti okolja terjajo po fazi medialne stagnacije s strani podjetij in občin več zavzetosti na področju okolja in izboljšanja storitev na tem področju. Ravnanje z odpadki je v tem primeru dobra vodilna misel, ker sodelavci ali prebivalci le težko dojemajo izboljšanje kurilne zmogljivosti peči ali zmanjšanje vsebnosti strupenih snovi v rekah. Ravnanje z odpadki ima posledice za vsakega, vsak se lahko vključi, vsak lahko prepreči odpadke ali pa jih loči,da se lahko omogoča termično ali snovno reciklažo. Zato se lahko v zvezi s to temo lažje komunicira zamisel o naravovarstvu. Prebivalci danes pogostoma ne razumejo, da se opušča ločevanje odpadkov v nekaterih občinah ali podjetjih in da se forsira spet skupni smetnjak, v nasprotju z doslej uspešnimi ločevalnimi sistemi. Tako se tudi zamisel o naravovarstvu izpodkopava in prebivalce je težko motivirati, da preprečijo odpadke oziroma da se zavzamejo za varstvo narave.
Ravnanje z odpadki pomaga poleg vzročnega pomena v smislu ohranjanja resurz, okrepiti splošno zamisel o okolju in znatno prispeva k spremembi klime in razvoju toplih gred.

Kakšne možnosti imajo občine in podjetja?
Kanzian:
Analiza odpadnih tokov iz gospodinjstev in podjetij v neki regiji omogoča opis posameznih snovi, ki lahko prispevajo gospodarske in ekološke izboljšave. Ko prebivalci ločijo odpadke, na primer zbirajo stari papir neposredno v gospodinjstvu, se kvaliteta papirja znatno poveča in se tako izboljša kvota reciklaže. Detajlni opis in ocena posameznih tokov odpadkov privarčuje denar in varuje resurse.

Lahko Alpe jadranski center (AACC) v tem sklopu s svojimi mrežami lahko podpira občine in podjetja?
Kanzian:
Ravno v povezovanju treh regij v prostoru Alpe Jadran obstoja možnost, da AACC pomaga v vprašnjih okolja pri izmenjavi mnenj in pospeševanju sodelovanja pri projektih. Okolje vpliva ne glede na meje, ki jih je določil človek in če hočemo obdržati v vseh treh regijah intaktno in zdravo okolje, je tudi na tem področju potrebno tesno sodelovanje in dobra izmenjava mnenj. AACC nudi platformo in posreduje predstavnike uradov, politike in poslovodje ter tako ustvarja eno platformo za sproščeno izmenjavo mnenj in izkušenj. Za nas je članstvo v AACC in aktivno sodelovanje na njenih prireditvah posebno težišče in nam omogoča izmenjati izkušnje in informacije o izboljšanju ravnanja z odpadki in splošnih aspektih okolja.

 
 
 
 
 
KONTAKT - TEL KONTAKT - FAKS KONTAKT - MAIL
     
+43(0)463/500762 +43(0)463/591657 office@aacc.or.at